Područje akreditacije ispitnog laboratorija - CEI-IETA

Go to content

Main menu:

Područje akreditacije ispitnog laboratorija

Ispitni laboratorij CEI-IETA akreditiran je od Hrvatske akreditacijske agencije (HAA), prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 za ispitivanja sigurnosti (LVD) elektroničkih i električnih proizvoda.


Područje akreditacije pokriva ispitne metode iz slijedećih normi:

  • HRN EN 60065 – Audio, video i slični elektronički uređaji – Sigurnosni zahtjevi

  • HRN EN 60335-1 – Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – 1. dio: Opći zahtjevi

  • HRN EN 60598-1 – Svjetiljke – 1. dio: Opći zahtjevi i ispitivanja

  • HRN EN 60950-1 – Oprema informacijske tehnologije – Sigurnost – 1. dio: Opći zahtjevi

  • HRN EN 62368-1 – Oprema audio / video, informacijske i komunikacijske tehnologije – 1. dio: Zahtjevi sigurnosti

  • HRN EN 62560 – Žarulje sa svjetlećim diodama s vlastitom predspojnom napravom za napone veće od 50 V – Sigurnosni zahtjevi

  • HRN EN 60695-10-2 – Ispitivanje na opasnost od požara – Dio 10-2: Nenormalna toplina – Metode ispitivanja pritiskom kugle


Potvrda i prilog potvrdi o akreditaciji br.: 1168
Klasa: 383-02/13-30/017
Urbroj: 569-02/8-18-4
Datum izdanja: 10.siječnja 2018.

Osim od strane HAA, kvaliteta rada u ispitnom laboratoriju CEI-IETA redovito se provjerava i kroz sudjelovanja u međunarodnim programima međulaboratorijskih usporedaba (zahtjevi iz ISO/IEC gude 25 i HRN EN ISO/IEC 17025).

Ispitni laboratorij CEI-IETA redovito sudjeluje u međunarodnim programima koje organizira IFM Quality Services, tvrtka koja je akreditirana za organizaciju međulaboratorijskih usporedaba (ISO/IEC 17043) i navedena je kao IECEE – CTL (Worldwide System for Conformity Testing and Certification of Electrotehnical Equipment and and Components – Committee of Testing Laboratories) referenca za takav način kontrole kvalitete rada u laboratorijima. Uobičajeni broj laboratorija koji sudjeluje u tim programima veći je od 200 a po dosadašnjim postignutim rezultatima ispitni laboratorij CEI-IETA spada u sam vrh (Z score).

Na regionalnom planu, ispitni laboratorij CEI-IETA ima odličnu višegodišnju suradnju s LMK laboratorijem elektrotehničkog fakulteta u Ljubljani (University of Ljubljana, Faculty of Electrical Enginering – Laboratory of Metrology and Quality) u što su uključene i bilateralne međulaboratorijske usporedbe sukladno s ILAC-G13 i EN ISO/IEC 17043.

© 2017. CEI-IETA d.o.o.
Back to content | Back to main menu