Ovlašteni servis (zakonsko mjeriteljstvo) - CEI-IETA

Go to content

Main menu:

Ovlašteni servis (zakonsko mjeriteljstvo)

ISPITIVANJE I PRIPREMA ZA OVJERAVANJE

Ovlašteni servis CEI-IETA ovlašten je od Državnog zavoda za mjeriteljstvo (DZM - brojčana oznaka 621), Rješenjem o ovlaštenju, Klasa: UP/I-034-02/15-03/38; Urbroj: 558-02-01-01/1-16-5 od 15. siječnja 2016. za pregled, popravak i ispitivanje radi pripreme za ovjeravanje uređaja za mjerenje udjela etilnog alkohola u izdahu ispitanika (alkotestera / etilometara).


Dopunskim rješenjem o ovlaštenju, Klasa: UP/I-034-02/17-03/13; Urbroj: 558-02-01-01/4-17-5 od 20. ožujka 2017., proširuje se područje na:

  1. Mjerila koja se upotrebljavaju za ispitivanje električnih instalacija
  2. Mjerila brzine u cestovnom prometu


Rješenje Državnog zavoda za mjeriteljstvo
Klasa: UP/I-034-02/15-03/38
Urbroj: 558-02-01-01/1-16-5
Datum izdanja: 15. siječanj, 2016.

Rješenje Državnog zavoda za mjeriteljstvo
Klasa: UP/I-034-02/17-03/13
Urbroj: 558-02-01-01/4-17-5
Datum izdanja: 20. ožujka, 2017.


molimo obratite se na:
tel.: +385 1 2310 966
fax: +385 1 2310 955
e-mail: mjerlab@cei-ieta.hr


© 2017. CEI-IETA d.o.o.
Back to content | Back to main menu