Akreditirano umjeravanje u mjeriteljskom laboratoriju - CEI-IETA

Go to content

Main menu:

Akreditirano umjeravanje u mjeriteljskom laboratoriju

Mjeriteljski laboratorij CEI-IETA akreditiran je od Hrvatske akreditacijske agencije (HAA), prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025, za umjeravanje etalona i mjerila električnih veličina, frekvencije i vremenskog intervala, te umjeravanje mjerila temperature, tlaka i relativne vlažnosti zraka.
Akreditacija važi za postupke navedene u potvrdi o akreditaciji HAA br. 2058; Klasa: 383-02/14-80/003; Urbroj: 569-05/3-14-44 od 16. rujna 2014.
Mjeriteljski laboratorij je prvi puta akreditiran 3. rujna 2004. godine.

Potvrda i prilog potvrdi o akreditaciji br.: 2058
Klasa: 383-02/14-80/003
Urbroj: 569-05/3-15-34
Datum izdanja: 7. rujan 2015.
Područje akreditacije:

Električne veličine:
 • istosmjerni napon (0 mV do 40 kV)
 • izmjenični napon (0 mV do 30 kV @ 1 Hz do 2 MHz)
 • istosmjerna struja (0 nA do 600 A)
 • izmjenična struja (0 nA do 1000 A @ 0,05 Hz do 100 kHz)
 • otpor (0 mΩ do 1 TΩ)
 • kapacitet (0 pF do 40 mF @ 1 kHz)
 • induktivitet (0 mH do 6400 H @ 1 kHz)

Frekvencija:

 • 2 mHz do 46 GHz


Impulsi:
 • broj impulsa (0 imp do 100000 imp)
 • frekvencija impulsa (0,1 Hz do 10 MHz)
 • period impulsa (0,1 μs do 100 s)
 • širina impulsa (0,1 μs do 100 s)
 • vrijeme porasta (10 ns do 1 s)  

Vremenski interval:
 • 2 μs do 100.000.000 s

Tlak (podtlak i pretlak):

 • manometri i pretvornici tlaka (-800 mbar do 35 bar - medij dušik / zrak;
  0 bar do 1000 bar - medij ulje)

 • pitostatik kalibratori (apsolutni tlak; diferencijalni tlak)


Temperatura:

 • termometri sa direktnim pokazivanjem (-30 °C do +600 °C)

 • termometri sa pretvornikom (-30 °C do +600 °C)

 • temperatura okoliša (-20 °C do +60 °C)

 • temperaturni indikatori i simulatori (-250 °C do +1800 °C)

 • IC termometri (bezkontaktni) (-30 °C do +500 °C)

 • klima komore (-30 °C do +300 °C); V<2000 L


Relativna vlažnost zraka:

 • higrometri (10 %RH do 90 %RH @ 24,5 °C ± 3,5 °C); u kalibratoru

 • higrometri (30 %RH do 90 %RH @ 20 °C do 35 °C); u klima komori

 • klima komore (10 %RH do 90 %RH @ -10 °C do +70 °C); V<2000 L
molimo obratite se na:
tel.: +385 1 2310 966
fax: +385 1 2310 955
e-mail: mjerlab@cei-ieta.hr

© 2017. CEI-IETA d.o.o.
Back to content | Back to main menu